Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2015

tomsoup
05:18
"Posmakowałem jej... i do mnie dotarło, że całe życie głodowałem." 
— Perwersje

April 10 2015

tomsoup
10:11
9506 fd66

April 07 2015

tomsoup
15:27
9486 7cd8
Reposted byPandaAttack PandaAttack

April 01 2015

tomsoup
08:05
Jeżeli Twój plan "A" nie wypalił..... Nie przejmuj się, bo alfabet ma jeszcze 31 innych liter.....

March 16 2015

tomsoup
10:25
5912 21da
tomsoup
09:37
Kontakt mamy rzadki, ale inaczej się nie da, jeśli Ty chciałeś kogoś kochać, a on Ciebie nie. 
— wyrwane z kontekstu
Reposted frommadeliine madeliine viaalwaysonmymind alwaysonmymind

February 11 2015

tomsoup
11:17
7248 b526
Reposted byztmoiztar

February 04 2015

tomsoup
09:55

February 03 2015

tomsoup
08:26
tomsoup
08:10
0631 202e

January 31 2015

tomsoup
09:54
9520 2e25 500
tomsoup
06:06
1587 9977
"Uważam, że bez miłości seks jest niczym. Wszystko nabiera znaczenia tylko wtedy, gdy partnerów łączy nić uczucia."
-Charles Bukowski, 'Na południe od nigdzie'

January 26 2015

tomsoup
07:27
1002 f27d 500

January 22 2015

tomsoup
07:09
1966 e8d1 500
tomsoup
07:08

January 21 2015

tomsoup
17:15
9583 6a14
tomsoup
10:21
0605 8f94 500
Pora zacząć słuchać tej rady
Reposted byalwaysonmymind alwaysonmymind

January 20 2015

tomsoup
11:51
Mówię ci, żebyś nie robiła zamętu w kosmosie, ale ty i tak wstajesz i podchodzisz do okna, a wtedy niebo widzi dwa słońca i jest przez cały dzień z twojego powodu zdezorientowane.
— P.Adamczyk
Reposted byoutkapavivre1

January 17 2015

tomsoup
12:45
Jesteś bardzo wiele warta. Gdyby nie to, że trzeba Ci to czasem przypominać - potrafiłabyś być szczęśliwa, bez względu na gówno jakie Cię otacza.
— J. Kofta "co to jest miłość"
Reposted fromyourtitle yourtitle
tomsoup
09:13
6161 3b86
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl